Page 1
Standart

Hazinedeki Kutsal Emanetler

“Medine-i Münevvere’de bulunan emanetlerin buraya getirilerek saray hazinesinde korunduğu herkesçe bilinmektedir. Vakıflar Bakanlığı’nca bugün kutsal emanetlerin koruma altında tutulduğu oda açılarak sayımı kararlaştırıldığından, içerisindeki değerli taşların sayımı ve değer takdirinde bulunmak için belediyeden gönderilen bilirkişiler aracılığıyla sayım ve değer takdirleri yapılacaktır.”

Etiketler:
Standart

Medine-i Münevvere’de

Telsiz Telgraf İstasyonu

Medine-i Münevvere Muhafızlığı Vekâletinden İçişleri Bakanlığı’na çekilen telgraf suretidir: Medine-i Münevvere’de Osmanlı subayları tarafından kurulan Cezâ Telsiz Telgraf Merkezini bugün Cenab-ı Hakk’a, Peygamberimize şükrederek, padişah ve halifemiz efendimiz hazretlerine dualar ederek açtığımı arz ederim.

Fahreddin Paşa”

 

Etiketler: ,
Standart

Medine-i Münevvere’de

“Milli Ajans’ın Medine-i Münevvere’deki muhabiri bildiriyor; ayın bittiğine delil olan son hilal gözükmeyince ayın günlerinin otuza tamamlanması usulüne göre Rebiülevvel’in 12. gecesi Aralık’ın 26-27. gecesine denk geldiğinden, Rebiülevvel’in onuncu günü Resul-i Ekrem’in kabri şerifleri ve ertesi gün avizeler törenlerle yıkanmıştır… Sonra Hicaz Harekâtı’nda fedakârca hizmet etmiş olan 42. Piyade Alayı sancağına Padişahımız tarafından ihsan edilmiş olan Gümüş İmtiyaz Madalyası’nın takılma töreni gerçekleştirilmiş ardından sevgili halife ve hakanımız, efendimiz hazretlerinin sağlık ve esenliği ile aziz ordularının zaferlerinin devamı için üzerimize borç olan dua ilahi dergâha arz olunmuş ayrıca Resul-i Ekrem’in ruhaniyetinden imdat istenmiştir.”

Etiketler: , ,