Page 1
Standart

Mustafa Kemal Paşa

“Mustafa Kemal Paşa

Geçenlerde Harbiye Nezareti(Savunma Bakanlığı) emrine verilmiş olduğunu yazdığımız Mustafa Kemal Paşa önceki gün şehrimize gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa I.Dünya Savaşı’nda “Anafartalar Kahramanı” unvanını hakkıyla kazanmıştır. Aslında Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, 1915 senesinde Çanakkale’ye hücum eden Fransız ve İngiliz kuvvetleri İstanbul surlarına kadar gelecek ve daha o vakit I.Dünya Savaşı’nın neticesi pek acıklı bir surette Türkiye’nin aleyhine belirecekti. Mustafa Kemal Paşa vatanımızın en tehlikeli zamanlarında çok önemli hizmetler etmiş bir kahramandır. Bu hizmetleri arasında 31 Mart Vak’ası’nda İstanbul’a gelen Hareket Ordusu içinde Mustafa Kemal Beyin de bir Kurmay  Yüzbaşı rütbesiyle bulunmasını sayabiliriz…”

Etiketler: , ,
Standart

Yenigün’ün Yarışması 16

Ordu Komutanlarımızdan Mustafa Kemal Paşa

“Ordu komutanlarımızdan Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa.

Mustafa Kemal Paşa bu savaşta büyük yararlılıklar gösteren kahraman bir komutalarımızdandır. Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı başarıyla mücadele veren bir avuç kahraman arasında öne çıkan Mustafa Kemal Bey, I. Dünya Savaşı’ndan önce Sofya’da askeri ataşeydi. I. Dünya Savaşı’na katılmamız üzerine orduya dahil olmuş ve Çanakkale’deki tümenlerimizden birinin kumandanlığını yapmıştır. 25 Nisan 1915’de İngilizler Arıburnu’na çıktıkları ve Kocaçimen Tepesine doğru ilerledikleri zaman karşılarında Mustafa Kemal Beyin kahraman tümenini bulmuşlardı. Tümen kanlı bir muharebeden sonra düşmanı sahile atmış, İstanbul yolunu kapamıştı. Mustafa Kemal Bey, kahraman birlikleriyle bu cephede Temmuz’a kadar bütün düşman hücumlarını durdurmuş, 5-6 Ağustos’ta ansızın Anafartalar’a çıkan İngiliz birliklerini de usta ve kararlı idaresiyle mağlup etmiştir. Çanakkale’den sonra terfi ederek Tuğgeneral olan Mustafa Kemal Paşa Ruslara karşı çıkarılan ve sağ kanattaki ordunun komutasını üstlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa halen Filistin Cephesi’ndeki ordularımızdan birinin komutanıdır.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Yurttan Haberler

-Selamlık Töreni-

Selamlık töreni dün Dolmabahçe Camii şerifinde yapılmıştır. Padişah saltanat arabalarında oldukları halde Camii Şerife geldiklerinde Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa, Askeri Tören Birlik Komutanı Kurmay Albay Kazım Bey ve törende bulunmaları gereken sivil ve askeri katılımcılar tarafından karşılanmıştır. Padişah Hazretleri Cuma namazını kıldıktan sonra saraya geri dönmüşlerdir.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Veliaht Hazretlerinin Almanya Seyahati

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri Dün Akşam Saat Yedi Buçukta Balkan Treniyle Almanya’ya Hareket Ederek Şehrimizden Ayrılmışlardır.

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri, dün saraya gelerek padişahımıza veda etmişler ve Almanya İmparatoruna iadei ziyaret etmek ve bazı cephelerde bizzat gözlemlerde bulunmak için akşam yedi buçukta Balkan treniyle şehrimizden ayrılmıştır. Bu münasebetle Sirkeci istasyon binası olağanüstü bir şekilde donatılıp süslenmiş muhafız taburundan bir müfreze saygı içinde selamlama törenini yapmıştır…

Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa da veliaht hazretlerinin maiyetinde olduğu halde Balkan Treniyle Almanya’ya hareket etmiştir…”

1.Resim: Veliahd Vahîdeddin Efendi Hazretleri

2. Resim: Balkan treniyle yola çıkan Dışişleri Bakanı Ahmet Nesimi Beyefendi

3.Resim: Veliaht hazretlerinin refakatinde bulunan Mustafa Kemal Paşa

Etiketler: , , , , ,