Page 1
Standart

Trakya’da Yeni Bulgar Katliamları

-Bulgaristan’ın Türk ve Müslümanları İmha Siyaseti, Yeni Facialar-Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyetinin Protestosu-

Geçenlerde Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyeti adında bir derneğin kurulmuş olduğunu haber vermiştik. Batı ve Doğu Trakya’daki Türk ve Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan bu dernek adına dün matbaamıza şu protesto yazısı gönderilmiştir:

“Meriç ile Mesta nehirleri arasında bulunan kaderin bir cilvesi ve  o zaman ki  Avrupa zihniyetinin gayrı meşru bir çocuğu olarak doğan, Türk Nüfusunun %90 oranındaki yoğunluğuna rağmen zorla Türkiye’den ayrılıp Bulgaristan’a bırakılan Batı Gümilcine Sancağı’nın işgalin başlangıcından beri Bulgarlar oradaki Müslüman nüfus yoğunluğunu azaltmak ve ortadan kaldırabilmek için akla gelen her yola başvurdular…”

Etiketler: , , , ,
Standart

İlahi Yardım İle Osmanlı ve İngiliz, Fransız Heyetleri Arasında Ateşkes İmzalandı ve Cephelere Çarpışmaya Son Verilmesi Emri Gönderildi

-Tekli Ateşkes Görüşmelerine Dair-

Ateşkes Şartları-Ağır Bazı Şartların Düzeltilmesine dair Girişim-Sonuç Yakındır-Almanya’da Hissiyat

…Genel barışın imzalanmasına kadar İtilaf Komutanları demir yollarımızı askeri gereksinimlerine uygun olarak kullanmakta serbest olacaklardır; Toros-Amanos hattı üzerinde inşa edilen Toros Tüneli sağlam olarak teslim edilecektir; Osmanlı Ordu ve Donanması’nın silahları emin bir mahalde ve kontrol altında tutulacağı gibi savaş gemilerimiz de Haliç dışına çıkmayacaktır; Trablusgarp’taki Osmanlı subayları teslim edilecek ve teslim olmayanlar Osmanlı Devleti’nce asi sayılacaktır; Almanlara savaş esnasında verilmiş olan ayrıcalıklar kaldırılacaktır…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Birebir ve Genel Ateşkes Görüşmeleri

“Birebir Ateşkesin Geriye Kalmasının Sebepleri-Tespiti Mümkün Olmayan Söylentiler- Üyelerimize Teklif Edilen Şartların En Önemlileri-Paris Görüşmeleri

…Bununla birlikte sözüne güvenilir birinden aldığımız bilgilere göre yetkili üyelerimize teklif edilen ateşkes şartları 22 maddeyi içermekte olup en önemlileri şunlardır:

1-Tüm ordunun terhisi

2-Boğazların İtilaf Devletleri tarafından işgali

3-Adana ve çevresinin boşaltılması ve genel barış yapılıncaya kadar geçici olarak itilaf askerleri tarafından işgali

4-Zonguldak limanının ve kömür ocaklarının teslimi

5-Karadeniz ve Akdeniz limanlarından bazılarının hareket üssü yapılması

6-Genel af ilanı

7-Mütareke şartlarının bozulmaması için geçici bir kontrol

8-Doğu Anadolu vilayetlerinde kargaşa çıktığında emniyeti temin işinin İtilaf hükümetlerine terki.

9-Batum, Kars ve Ardahan’dan Osmanlı birliklerinin çekilmesi.

Amerika tarafından ateşkes ve barış görüşmeleri için Paris’e gönderilen yetkili heyetin üyelerinden Albay Havz

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Hama’nın Terki

“Düşman Süvarisinin Kuzeye Doğru İlerleyişi

Filistin’de İngiliz taarruzlarının ilk haftalarındaki düşüşüyle bütün Hıristiyan dünyasında derin yankılar uyandıran Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı bekleyen İngiliz askerleri.

Tek tük barış oldu oluyor haberlerine hatta çarpışmaların durduğuna dair dillerde dolaşan rivayetlere rağmen düşmanlarımız bütün cephelerde askeri üstünlüklerini kullanıyorlar. Batı Cephesi’nde kaybettikleri toprakları yeniden ele geçiren düşman Filistin’de İskenderun Körfezi’ne doğru bütün sahili işgal etmek emelinden vazgeçmiyor… Barış istediğimiz şu sıralar haritaya bir göz atılırsa Suriye, Filistin ve Irak’ta kaybettiğimiz geniş bölgeye, kutsal yerlere, verimli, zengin topraklara karşı acı gözyaşları dökmemek sanırız hiçbir Osmanlı’nın elinden gelmez…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Rusya’da Büyük Bir İslâm Devleti

“Türk-Tatar Devleti:

Yüzölçümü, Büyük Şehirleri, Nüfusu

Kazan Şehri Bolşeviklerde

Dahilî Rusya içlerinde kurulan Türk-Tatar İslam Devletinin genel yapısını ve sınırlarını gösterir harita

Osmanlı basını ve kamuoyu Rusya’nın enkazından doğan İslam Devletlerinin bir bölümüyle  yakından alakadar olmuş, bunlara dair herkesin kolayca erişebileceği doğru bilgiler edinebilmişti. Kırım ve Güney-Kuzey Kafkasya’da kurulan hükümetler hakkında elde edilen bilgilere bunların geleceklerine gösterilen ilgiye karşılık Rusya’da yaşayan İslâm ahalisinin, Türk ve Tatarların durumları tarafımızdan yeterince bilinememiş, Osmanlı kamuoyu din ve ırk kardeşlerimizin parlak ve şerefli tarih sahifelerini dolduracak fedakârlıklarından neredeyse habersizdi. Halbuki Kazan’ın Bolşevikler tarafından ele geçirildiğine dair haberi doğru kabul edersek, bu tüm Türk ve Müslümanları derinden yaralayacak niteliktedir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Zaaf ve Aczin Yeni Bir Numunesi: Trablus’ta İtalyanlar

“Dünkü resmi bildiride; İtalyanların Trablus’u işgal etmek için boşuna uğraştıklarını ve sahilde mücahitlerce kuşatılan düşmanın ümitsizce yarma hareketinde bulunduklarını bildiriyordu. Görülüyor ki bu korkak düşmanlarımız savaşın beşinci yılında dahi Trablus gibi bizden doğrudan doğruya destek alamayan bir yerde mahsur kalmışlardır. Bu hal oradaki mücahitlerin cesaretini ne derece gözler önüne seriyorsa İtalyanların da korkak karakterini ortaya çıkarmaktadır…”

Etiketler: , ,
Standart

Padişahın Kısa Bir Açıklaması

“Yüce Ordu ve Donanmama,

Müminlerin lideri, ulu hakan ve başkomutanımız kardeşim Sultan V. Mehmed Han’ın (Reşat) hepimizi ağlatan kaybıyla emir komutanızı ele alıyorum. Senelerden beri bin bir zorlukla Osmanlı ve İslam tarihine hanedanım için şanlı sahifeler ilave eden siz arslanlar yurdunun kahraman yavrularına memnuniyetimi bildirir ve bu uğurda hakkın rahmetine kavuşarak er meydanlarında can vermiş olan şehitlerimizi tam bir hürmetle anarım…

Mehmed Vahîdeddin”

 

Etiketler: , , ,
Standart

Sansürün Kaldırılması

“I. Dünya Savaşı’nın başından beri basına uygulanan sansürün siyasi konulara ait kısmı kaldırılmış, askeri konulara ait olan sansür ise her ülkede olduğu gibi askeri sansür kurulunun gözetim ve incelenmesine bırakılmıştı. Osmanlı Basını şimdiye kadar gösterdiği denge politikasıyla hükümetin beğeni ve takdirini kazanmıştır. Buna, basına özgürlük konusunda ilk adımı atan Basın Komiseri Aziz Beyefendinin bu alandaki çalışmalarına askeri sansür kurulunun da Osmanlı Basınına karşı beslediği samimiyet ve güven duygusunun da eklenmesiyle  gazeteler bundan sonra askeri konular ayrı tutularak sansür denetiminden kurtulmuşlardır…”

Etiketler: ,
Standart

Ordumuz Tebriz’de

“İngiliz Oyunlarına Karşı Mecburi bir Önlem

Urumiye Gölünün İki Tarafının ve Tebriz Şehrinin Ele Geçirilmesi

Şehre Dair Kısa Coğrafi ve Tarihi bilgi

Güney Azerbaycan’da askerlerimiz tarafından ele geçirilen Tebriz şehrinin manzarası

Dünkü gazetelerde yer alan Osmanlı Resmi bildirisi İngilizlerin İran’da ilerlemeleri üzerine Kafkasya Ordumuzun kanadını korumak amacıyla birliklerimizin Urumiye Gölünün iki tarafını ve Tebriz şehrini ele geçirdiklerini bildiriyordu. Görünüyor ki hükümetimiz İran’ın kuzeyindeki bazı bölgelerine mecburen girmek zorunda kalmıştır. Gerçekten de İngilizler Rusya’nın yıkılmasından sonra İran’da Rus hakimiyetindeki yerlerde kendi egemenliğini sağlamak hatta İran üzerinden Rusya’ya yeniden girip Bolşevikleri devirmek için büyük çaba göstermişlerdir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453

Osmanlı tarihinde özellikle de fetihleri ve yükselişi temsil eden ilk on padişahın saltanatları zamanında her biri bir millete övünç kaynağı olmaya yetecek kararlılık ve kahramanlık örnekleri çoktur; ancak bu dönemde iki büyük başarı vardır ki diğerlerinin tümünden daha ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu iki başarının birincisi İstanbul’un ikincisi Arabistan’ın alınmasıyla kendini gösterdiği bilinmektedir… İstanbul’un fethinin yeni  resmi takvime göre bugün yıl dönümü olması sebebiyle fethin şanlı tarihinden nakledeceğimiz birkaç hatıranın okuyucularımızı yormayacağını ümit ederiz…”

Fatih Sultan Mehmed Han

Rumeli Hisarı surlarının genel görünüşü

Etiketler: , , ,