Page 1
Standart

Çocukların Koruma Altına Alınması Konusu

“Çocukların koruma altına alınması konusu ülkemiz için çok önemli ve hayati bir hal almış olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu konuya bütün mesaisini harcamak aciz ve kimsesiz çocukları perişanlıktan kurtarmak Osmanlı toplumuna yararlı bireyler oluşturmak üzere Himaye-i Etfal adıyla geçen yıl bir dernek kurulmuştu.

Bu derneğin gerçekleştirdiği işlerin düzeyini anlamak ve toplanan çocukların miktarını, bugünkü hallerini ve bu konuda hayata geçirilmesi planlanan uygulamaları öğrenmek amacıyla muhabirlerimizden birini derneğin yetkili üyelerinden birisine gönderdik. Söz konusu zat da bu alanda yaptıkları ve yapacakları hakkında muhabirimize şu bilgiyi vermiştir…”

Etiketler: , , ,
Standart

Suriye’de Mesleki Eğitim

“-Yabancı ve Yerli Sanayi İşletmecileri ve Osmanlı Sanatkârlarının Tercihindeki Sebepler-

Deustche Levantane Zeitiung Dergisinden: Yaşadığımız savaş sırasında baş gösteren ihtiyaçlar ve ülke endüstrisinin geliştirilmesi için yapılan hazırlıklar Osmanlı yönetiminin yüksek mesleki eğitim kurumlarına verdiği önemi artırmıştır. Osmanlı ülkesinin birçok bölgelerinde olduğu gibi Suriye’de de mesleki eğitim kurumları açılmıştır. Bu okullarda belirli bir müfredata bağlı kalınarak eğitim yapılabilmesi için genel mesleki v  ve öğretim yöntemlerini belirlemek gerekmektedir…”

Etiketler: , , , ,
Standart

İstanbul Halı Piyasası ve Savaş

“Osmanlı ülkesinin en önemli ihraç kalemlerinden birisi olup zamanında başkentin en öndeki ticaret kalemini oluşturan halıcılık 1911’den 1913 yılına kadar süren Balkan Savaşlarından çok etkilenmiştir. 1.Dünya Savaşı ise İstanbul’un dışarıya yaptığı halı ihracatını bir kat daha düşürmüştür. Normal zamanlarda İstanbul dışarıya yıllık 50 milyon Franklık halı ihrac etmekteydi. Savaştan sonra ihracatın yeniden bu dereceye yükselebilmesi çok zaman alacaktır. İstanbul piyasasında en başta bütün Anadolu’nun ürünleri onu takiben Kafkasya, İran ve Türkistan ürünleri toplanmaktadır. Dolayısıyla İstanbul bütün Doğu halılarının dünyaya açılan kapısı konumundadır. Türkiye’nin paha biçilmez halıları için başlıca alıcı Birleşik Amerika’dır…”

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımız

“Berlin 30 Temmuz

Alman Orduları Başkomutanlığı, Osmanlı birliklerinin Galiçya Muharebelerine katkıları hakkında şu bildiriyi yayınlamışlardır: Osmanlı tümenleri vatanlarından uzakta, müttefiklerinin yanında bir seneden fazla bir zamandan beri teyakkuz içinde ve gözleri Rus hatlarında olduğu halde düşmanı beklemekteydiler. Bu bir sene içinde Ruslar arzu ettikleri gayeye ulaşmak, Lümberg’i ele geçirmek için şiddetli saldırılar ile Türk Cephesi’ni sarsmak üzere çok sayıda başarısız girişimlerde bulundular. Resmi bildirilerde dile getirilen Berzezani ve Narayofka isimleri Osmanlı ordularının şan ve şerefini bütün dünyaya ilan etmiştir. O kadar düşman kanı içmiş olan bu iki mevkiin isimleri başkomutanlığın son haftalar içerisinde yayınladığı bildirilerde çoğu kez yer almıştır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Almanya’da Türk Öğrenciler

“Berlin, 14 Temmuz, A.

Çeşitli meslek öğrenecek olan Osmanlı gençlerinin yerleştirilmesi tamamlanmıştır. Bu gençleri çeşitli kuruluşlara yerleştirmek görevini yürüten Türk-Alman Derneği, Müfettiş Arif Cemil Beyin yardımlarıyla Almanya’da ziraat eğitimi alacak 500 Osmanlı öğrencisinin getirilmesi için ön hazırlıklarda bulunmaktadırlar.

İlk gelen 500 çıraktan 300’ü çeşitli mesleklere ve 200’ü de madenlere yerleştirilmiştir. 300 genç sanayi ve ticaret odaları tarafında yerleştirildikleri kuruluşlarda terzilik, kunduracılık, marangozluk, demircilik ve boyacılık öğreneceklerdir. 4 sene uygulamalı eğitimden sonra sınava tabi tutulacaklar ve mesleklerinde usta olduklarına dair bir diploma alarak memleketlerine döneceklerdir…”

Etiketler: , , , , , , , , ,
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımızı Nasıl Takdir Ediyorlar

“Alman Güney Ordusu Kumandanı Ünlü General Kont Butmar’ın Galiçya’daki Birliklerimize Başarılarını Takdir İçin Yayınladığı Bildirisi

Galiçya Cephesi’ndeki Osmanlı birliklerinin kahramanlığını derin minnet ve şükran duygularıyla belirten Alman Güney Ordusu Komutanı General Kont Butmar

Osmanlı askerleri! Türk milletinin, Türk Ordusu’nun çok eskilere giden ve övünç dolu tarihinin zengin yapraklarından günümüze yansıyan şan ve şöhret destanlarını; bu Türk askerinin sarsılmaz cesaretiyle, savaş yetenek ve becerisini, Türk’ün dostuna sadık, düşmanına amansız kahraman özelliğini bu kez de pek parlak biçimde pekiştirdiniz. Katıldığınız bu büyük destansı kanlı savaşlarda ateşle, ölümle karşı karşıya kalarak sayıca üstün düşmanın bütün saldırılarını püskürttünüz…

Orduma nasip olan bu savaş içerisindeki yaşadıklarımızın pekiştirip kuvvetlendirdiği dostluk ve bağlılık yüzyıllar boyunca devam edip dursun. Komutam altındaki cesur, kahraman ve sadık Osmanlı askerlerinin ve bağlı oldukları devletin bundan böyle hep başarılar ve şanlar içinde olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eylerim.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Ordu Sineması

“Dün ilk defa, Ordu Sineması tarafından Sinema Palas’ta ülkemizin çeşitli yerlerine ait ve bizi ilgilendiren olaylara dair kısa filmler gösterilmiştir. Bu filmlerde Osmanlı birliklerinin Dobruca’daki zaferi, Tümen Kurmay başkanının domdom kurşunuyla şehit olması sebebiyle düzenlenen cenaze töreni, General Townshend’in İstanbul’a getirilmesi ve kendisine ayrılan mekân, esir İngiliz generalleri, Rus ve Rumen esirler, Hazreti Padişahın cülus töreninde kahraman Dobruca birliklerinin geçit töreni, Veliefendi sonbahar at yarışları gibi önemli gösterimler vardı. Bakanlardan bazılarıyla komutan paşalar, ileri gelen askeri erkân ve subaylar, mülki erkandan kimi katılımcılar ve gazeteciler sinemada hazır bulunuyorlardı. Gösterilen filmler seyircinin memnuniyetini kazanmıştır.”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Ferah Tiyatrosu Matine ve Suareleri, Şehzadebaşı: Telefon: 1316, Müdür Burhanettin Bey

“İstanbul’un Fetih yıldönümü şerefine olağanüstü büyük hazırlıklar ile en ünlü yazarlarımız tarafından ortaklaşa kaleme alınan “Bizans’ın Fethi ve Fatih Sultan Mehmed” isimli büyük tarihi piyes sahneye konulacak ve oyunun Bizans’ın zevke düşkünlüğünü yansıtacak perdesinde 50 kişilik bir dans grubu tarafından eski tarz Bizans dansları sahnelenecek ve tarihe ait en küçük ayrıntılar izleyiciye sunulacaktır.

Fatih’in İstanbul’a girişi:

100 kişilik bir ekip tarafından ışıltılı bir şekilde canlandırılacak büyük fedakarlık ile gerekli tüm dekor yeniden hazırlanacaktır. Eski tarz Osmanlı ve Bizans müziği ince saz, bando da ayrıca izleyenleri büyüleyecektir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Gazze’de İngilizleri Geri Püskürten Kahraman Alaylar

Gazze Muharebesi’nde İngiliz birliklerini mağlup eden Osmanlı alayları hakkında

“125. ve 79. Piyade Alayları özellikle cesaret ve kahramanlıkları ile öne çıkmışlardır. Gazze’de yapılan, Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve iradesiyle galibiyetimizle sonuçlanan muharebede farklı sınıflara ait birliklerimizin tamamı takdire değer bir kahramanlıkla savaşmışlardır. Özellikle 125. ve 79. Piyade alaylarımız bu muharebede olağanüstü bir gayret göstermek suretiyle şan ve şeref kazanmışlardır. Gerek Gazze Muharebesi’nden sonraki günkü resmi bildiride gerek Savaş Basın Merkezinin dünkü sayımızda bulunan bildirilerinde bu iki fedakâr alayımızın övülmüş ve takdirle anılmıştır.

79. ve 125. Piyade alaylarımız cesareti karşısında İngilizlerin o pek çok güvendikleri tankları bile bir işe yaramamış ve kahraman Türk ve Arap askerlerinin ardı ardına gelen hücumları karşısında nihayet düşman er meydanından mağlubiyetle çekilmeye mecbur olmuştur. Bu münasebetle sütunumuzu o kahraman alaylarımızın zaferinin bir hatırası olmak üzere çizdirdiğimiz resimle süslüyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Galiçya’da Kahraman Kıtatımız

Kahraman kıtaatımızın Galiçya’da da hasm-ı müebbed ve melun Rusların muhacematına kemâl-i şan ve şerefle göğüs gererek, dedelerinin asır-dide intikamlarını almakta oldukları malumdur. Kıtaatımız Galiçya sahralarında müttefikleriyle birlikte menafi-i Osmaniye’yi müdafaaya şitab edeli beri hemen hafta geçmiyor ki parlak meser-i müdafaakarı ile düşmanlarını makhur ve dostlarımızı memnun etmesinler

Resim altyazısı: Türk zabitleri Galiçya istasyonlarından birinde geçerken

 

Etiketler: , , ,