Page 1
Standart

Boğazlar Hakkında Bir Belge

“Berlin, 6 Nisan (MA): Norddeutsche Allegemene Zeitiung Gazetesi Gorki’nin “Novayaşin”  adındaki gazetesinin 14 Şubat tarihli nüshasında kaydedilmiş ve savaştan önceki tarihe ait bir belgeyi yayınlamaktadır. Bu belge savaşın kimin tarafından istenildiği ve bir plan dahilinde hazırlandığı hakkında çok büyük öneme sahiptir. Bu konuda “Novayaşin” Gazetesi diyor ki; “21 Şubat 1914 tarihinde yani savaşın başlangıcından beş ay önce Petresburg’ta gizli bir toplantı yapılarak İstanbul’un ve boğazların zaptı için bir plan hazırlandığı gibi, bu planın I.Dünya Savaşı’nda  Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve diğer devletlere bu konuda düşen görevler belirlenmiş ve uygulanması istenmiştir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Lenin’in Programı

-Barışın Hemen Yapılması için Anlaşma Teklifi-

Stockholm 8 Kasım

…Petersburg İşçi ve Asker Cemiyeti öğleden sonra olağanüstü toplandı. Toplantıda başkan Troçki geçici hükümetin artık olmadığını kabine üyelerinden birçoğunun tutuklandığını ve eski parlamentonun fesh edildiğini beyan etmiştir.

Uzun alkışlarla karşılanan Lenin bir konuşma yaparak demokrasinin aşağıdaki üç koşulunu ortaya koymuştur:

1-Savaşa hemen son verilmesi, bunun için yeni yönetim tarafından düşmanlara ateşkes teklif edilmesi.

2-Toprakların köylülere dağıtılması

3-Ekonomik krizden kurtulma çarelerine bakılması…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Kerenski’nin İktidardan İndirilmesi–Koşulsuz Barış Yanlıları İktidarda

Kerenski Hükümeti’ni nihayet devirerek Petersburg’da iktidara gelen ve hemen barışın yapılmasına taraftar olan ünlü Asker ve İşçi Cemiyeti’nin Askerî Komitesi. (Asker ve İşçi Cemiyeti’nin Askerî Komitesi ordunun çeşitli birliklerinden gönderilen genç er veya subaylardan oluşmakta olup Petersburg’da bu defa baş gösteren çok büyük olayları bastırmakta rolü oynayan kuvvettir.)

Birkaç gündür var sayıp tahmin etmiş olduğumuz üzere Rusya sonunda sükûnete kavuşmuş bulunuyor. İşçi ve Asker Cemiyeti’nin devrimci Askeri Komite’si yönetimin dizginlerini eline aldı. Petersburg garnizonunda bulunan kuvvetlerin katılımıyla İşçi ve Asker Cemiyeti bu  darbeyi hemen hemen hiç kan dökmeksizin yapabildi…”

Etiketler: , , ,
Standart

Rusya’da Yeniden Önemli Olaylar Başlıyor

“Kerenski–Kornilov İhtilafı

Kornilov’un Kerenski’ye Ültimatomu–Başbakan, Başkomutanı Görevden Alıyor–Petersburg’da Sıkı Yönetim

Sol 2. Foto:Prens Levof 3.Foto: Kerenski Sağ

Rusya’dan gelen resmi ve güvenilir telgraflar artık Rus İmparatorluğu’nun çok büyük ve önemli bir kargaşa içinde çalkalanmakta olduğunu bildirmektedir. Kıtlık ve pahalılık, kargaşa, bozgun, keyfi davranışlar gibi derin derin kanayan yaralar iyileşmek şöyle dursun, Rusya’yı baştanbaşa sarsacak ve çökertecek gibi görünen müthiş olaylar ortaya çıkıp duruyor… Kendisine pek çok ümitler bağlanan Kornilov Kerenski’ye ültimatom vermiştir… Kerenski ise bu ültimatomu Korilov’u görevinden alarak ve Petersburg civarında sıkı yönetim ilan ederek cevap verdi…”

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Rusya’da Durum

“Lenin’in Yakalanması-Barış İstekleri

Lugono 28 Temmuz (K)

Petersburg’dan İtalyan gazetelerine bildiriliyor: Lenin Salı günü Finlandiya’nın Ozeri şehrinde tutuklanmıştır. Maksim Gorki de Lenin taraftarı olmak üzere ihbar edilmiştir. Kapatılan Pravda Gazetesi yerine Yeni Pravda isminde bir gazete çıkarılmıştır. Bu gazete barış yapılmasını istiyor.”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

En Son haber: Rusya’da Çok Büyük Bir Devrim Başlamıştır

“Viyana, 15 Mart (MA)

Beklenildiği gibi Petersburg’ta çok büyük bir devrim gerçekleşmiştir. 12 Duma üyesinden oluşan bir yürütme konseyi oluşmuş ve ülkenin tüm idaresini ele almıştır. Bütün bakanlar tutuklanıp hapsedilmiş ve başkenti korumakla görevli birliklerden 40 bin kişi devrimcilere katılmıştır. Vekil Egenhart söz konusu konsey tarafından Petersburg komutanı olarak atanmıştır.» Milli Ajans tarafından bildirilen ve son derece önemli bir haberi içeren yukarıdaki telgrafı dün gece aldık.Halbuki gündüz gelen telgraflar arasında Duma’da yapılan ateşli konuşmaların özeti bildiriliyordu ki baş makalemizde de bahse konu edilen telgrafı aşağıda aynıyla tercüme ediyoruz…”

Etiketler: , , ,