Page 1
Standart

Boğaziçi Köprüsü

“Boğaziçi’nin Rumeli ve Anadolu sahillerini bir köprü ile birleştirmek düşüncesi hakkında Bayındırlık Bakanlığı yetkililerinden biri  “Osmanischer Lloyd” Gazetesine şu bilgileri vermiştir:

Sarayburnu ile Üsküdar arasında bir tünel mi yoksa bir köprü mü yapılacağını kararlaştırmak üzere Bayındırlık Bakanlığı’nda Baş Mühendis Vundar Beyin başkanlığında birkaç mühendisten oluşan komisyon kurulmuştu. Bu komisyonun hazırladığı rapor üzerine karar köprüden yana verilmiştir. Çünkü köprü hem ticaret için daha uygun olacak hem görkemli bir manzara arz edecektir. Köprü Ayasofya’da başlayıp Üsküdar’ın Harem ve Salacak iskeleleri arasındaki bir yerde Asya’ya ulaşacaktır…”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

İstanbul Boğazı’na Tünel İnşası

Sarayburnu ile Üsküdar arasında inşası söz konusu olan tünelin hayali bir çizimi.

Karadeniz Boğazı’nda Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayacak bir tünelden söz ediliyor. Balkan Savaşı’ndan sonra gazetemiz imtiyaz sahibi Ahmet Cevdet Beyin bir mektubunu yayınlamıştık. Ahmet Cevdet Bey bu mektubunda Rumeli’nin elimizde kalan kısmını savunmak için ne olursa olsun Üsküdar ile İstanbul’un birbirine bağlanması gerekliliğini ileri sürüyor, köprü veya tünel inşası hakkında görüşlerini belirtiyordu. Böyle bir projeden söz edildiği bir sırada “Reklamus Universum” dergisinde gördüğümüz yazıyı öneminden dolayı tercüme ederek yayınlıyoruz…”

 

Etiketler: , , , , , ,