Page 1
Standart

Dünkü Hava Hücumu

Düşman Uçaklarının Dünkü Saldırıları – İstanbul Üzerinde Hava Mücadelesi – Kahraman Fazıl Beyin Yaralanması – Düşman Uçakları Bomba Atmadılar!

Dünkü hava mücadelesine katılan pilotlarımızdan Vecihi Bey

… Saat iki sıralarında gördüğümüz iki savaş uçağımızın birisinde Yüzbaşı Fazıl diğerinde büyük ihtimal ile Pilot Vecihi Bey vardı. Bunlara Fazıl Bey komuta ediyordu. Düşmanla ilk teması cesur Fazıl Bey yaptı… Pilot Vecihi Bey ise 1. Dünya Savaşı’nda cephelerde ve özellikle Kafkas Cephesi’nde görev almıştır. Görece daha yeni bir pilot olan Vecihi Bey de Fazıl Bey gibi bir hayli üne sahip olmuştur. Sözü geçen pilotumuz birkaç sene evvel Kafkasya’da Rus uçakları ile yaptığı bir mücadelede başından aldığı bir yaradan dolayı o zaman Rusların işgalinde bulunan Erzurum civarına inmek zorunda kalmış ve onlara esir düşmüştür. Sonra Dağıstanlı bir dindaşın yardımıyla Acem dervişi kıyafeti ile Rusya’dan kaçarak vatanına dönmüştü…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Rusya’da Büyük Bir İslâm Devleti

“Türk-Tatar Devleti:

Yüzölçümü, Büyük Şehirleri, Nüfusu

Kazan Şehri Bolşeviklerde

Dahilî Rusya içlerinde kurulan Türk-Tatar İslam Devletinin genel yapısını ve sınırlarını gösterir harita

Osmanlı basını ve kamuoyu Rusya’nın enkazından doğan İslam Devletlerinin bir bölümüyle  yakından alakadar olmuş, bunlara dair herkesin kolayca erişebileceği doğru bilgiler edinebilmişti. Kırım ve Güney-Kuzey Kafkasya’da kurulan hükümetler hakkında elde edilen bilgilere bunların geleceklerine gösterilen ilgiye karşılık Rusya’da yaşayan İslâm ahalisinin, Türk ve Tatarların durumları tarafımızdan yeterince bilinememiş, Osmanlı kamuoyu din ve ırk kardeşlerimizin parlak ve şerefli tarih sahifelerini dolduracak fedakârlıklarından neredeyse habersizdi. Halbuki Kazan’ın Bolşevikler tarafından ele geçirildiğine dair haberi doğru kabul edersek, bu tüm Türk ve Müslümanları derinden yaralayacak niteliktedir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Ordumuz Tebriz’de

“İngiliz Oyunlarına Karşı Mecburi bir Önlem

Urumiye Gölünün İki Tarafının ve Tebriz Şehrinin Ele Geçirilmesi

Şehre Dair Kısa Coğrafi ve Tarihi bilgi

Güney Azerbaycan’da askerlerimiz tarafından ele geçirilen Tebriz şehrinin manzarası

Dünkü gazetelerde yer alan Osmanlı Resmi bildirisi İngilizlerin İran’da ilerlemeleri üzerine Kafkasya Ordumuzun kanadını korumak amacıyla birliklerimizin Urumiye Gölünün iki tarafını ve Tebriz şehrini ele geçirdiklerini bildiriyordu. Görünüyor ki hükümetimiz İran’ın kuzeyindeki bazı bölgelerine mecburen girmek zorunda kalmıştır. Gerçekten de İngilizler Rusya’nın yıkılmasından sonra İran’da Rus hakimiyetindeki yerlerde kendi egemenliğini sağlamak hatta İran üzerinden Rusya’ya yeniden girip Bolşevikleri devirmek için büyük çaba göstermişlerdir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Türkistan Bağımsızlığını İlan Etmiş

“Bal, 22 Mayıs (MA):

Ajans Mavas, Moskova’dan bildiriyor: Türkistan’dan gelen haberlere göre yerel Sovyetler Kongresi Türkistan’ı cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu yeni Cumhuriyet Rusya Birleşik Devletleri’ni oluşturan cumhuriyetlerden biri olacaktır. Yeni cumhuriyetin sınırlarını belirlemek için Moskova’dan özel bir komisyon yola çıkmış ve genel af ilan edilmiştir.”

Etiketler: , , ,
Standart

Kuzey Kafkasya

-Bağımsızlık Notası Bildirgesi-

Kuzey Kafkasya Yerleşik Halkları Birliği yönetiminin İstanbul’da bulunmakta olan tam yetkiye sahip temsilcileri Abdülmecid Çermuyef ve Haydar Bamanof beyler Kuzey Kafkasya’nın bağımsızlığını Osmanlı Devleti’yle ile diğer bütün devletlere aşağıda kaydedeceğimiz bir nota ile bildirmişlerdir…

1-Kuzey Kafkasya Yerleşik Halkları Birliği Yönetimi, Rusya’dan ayrılmaya ve bağımsız bir devlet kurmaya karar vermiştir…”

Etiketler: , ,
Standart

Çanakkale Zaferimizin Yıl Dönümü

“18 Mart 1915 yılında İngiliz ve Fransızların Çanakkale’ye Saldıran Büyük Deniz Gücüne Karşı Kazandığımız Büyük Galibiyetin Tarihçesi

İngiliz ve Fransızların milyonlarca altın harcayarak ve yüz binlerce askerini ölüme sürükleyerek ele geçirip amaçlarına uygun olarak kullanmak istedikleri Çanakkale Boğazı’nın ve İstanbul’un genel durumunu gösterir harita

Bundan iki sene önce, tam bugün başkentimizi işgal etmek için Çanakkale Boğazı’nı zorlamaya teşebbüs eden İngiliz ve Fransız donanması, sahildeki istihkâmlarımız ile diğer savunma araçlarımız tarafından olağanüstü bir mağlubiyet ve bozguna uğratılmıştı. I. Dünya Savaşı tarihinde şanlı ve ebedi bir sahife olan o zafer gününün hatırasını, bugüne tesadüf eden yıldönümü dolayısıyla kutlamak hepimiz için kutsal bir görevdir. Bilindiği gibi boğazları geçerek hem Rusya’ya giden doğrudan ulaşım hattı sağlamak hem de askerlerimizi Çanakkale’de oyalayıp Kafkas Cephesi’ndeki Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için İtilaf Devletleri 1915 yılı sonlarına doğru Çanakkale Boğazı’na karşı büyük kuvvetler yığmayı kararlaştırmışlar böylelikle büyük bir saldırının temel adımlarını atmaya koyulmuşlardı…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Ermeni Çetelerinin Vahşetleri

“Kafkas Cephesi’ndeki Rus Orduları Başkomutanlığı ile varılan ateşkesten sonra Rus-Kafkas Ordularının işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlamalarından istifade ederek gerek yerli Ermenilerin gerekse Rus Ordusu ile gelmiş olan Ermeni askerlerin bulundukları yerlerdeki Müslümanlara vahşi saldırılarda bulundukları herkesin malumudur. En son Ermeniler tarafından işlenen bu cinayetlere dair ayrıntılı bilgiler alınmıştır ki tüyler ürpertecek niteliktedir… 19 Aralık’ta Rus üniformalı Ermeniler Karadeniz sahilinde Kol kasabasından elliyi aşkın kadın ve erkeği Trabzon tarafına götürmüşler ve daha sonra bunlardan bir kısmının cesetleri Kol deresinde görülmüştür…”

Etiketler: , , ,
Standart

Rusya İle Barış İmzalanması Dolayısıyla Başkomutanlık Vekilliğinden Ordu ve Donanmaya Gönderilen Genelgenin Sureti

“Askeri Bilgilendirme Merkezinden:

Bir süreden beri Rusya hükümeti ile İttifak Devletleri yetkilileri arasında Brest Litovsk’ta başlamış olan barış görüşmeleri kesintiye uğramıştı. Haklılığından ve gücünden emin olarak ilahi yardıma güvenen müttefik orduları nihayet ilk görüşmelerde başarılamayan kesin barışı hızlı ve etkili mücadeleleri ve güçlü silahlarıyla sağladılar. Sonunda Rusya hükümeti tarafımızdan teklif olunan bütün koşulları itirazsız kabul ederek barış anlaşmasını imzaladı…”

Etiketler: ,
Standart

İşgal Altındaki Topraklarımızın Temizlenmesi

“Trabzon’dan sonra Erzurum da Kurtarılmak Üzere

Kurtarılmakta olan topraklarımızı ve bunların Anadolu’daki coğrafi konumunu gösteren haritalar

Rus Yetkili Heyetine verilen İttifak Devletlerinin barış şartlarını içeren ültimatomunda Doğu Vilayetlerimiz için şu madde bulunmaktadır:

“Rusya, Doğu Anadolu illerini kısa bir süre içinde Türkiye’ye terkini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.”

Arazimizin bir kısmı geri alındığı gibi diğer bölümü de peyderpey geri alınıyor. Erzincan ve Trabzon’dan sonra Erzurum’un da kurtarılması son aşamaya geldiği Askeri Bilgilendirme Merkezinin dünkü bildirisinde ifade olunan birliklerimizin Başkale kasabasına girmelerinden anlaşılıyor.”

Etiketler: , , ,
Standart

Lenin’e Suikast Girişimi

“Dün gelen haberlere göre Lenin’e karşı Smolny Enstitüsü’de yeni bir suikast girişimi yapılmıştır. Bu girişimlerin tekrarlanması Rusya’daki iç karışıklığın bir işaretidir. Bu münasebetle belirtelim ki Smolny Enstitüsü diye telgraflarda sık sık zikredilen yer, Rus asillerinin kızlarının gönderildiği yatılı bir liseyken sonraları Bolşevik Hükümeti tarafından merkez olarak kullanılmaya başlanmıştır…”

Etiketler: , , ,