Page 1
Standart

Konya’da Yetim Ermeni Çocukları

“Konya ve civar köylerinde 400 kadar yetim Ermeni çocuğu bulunduğu ve bunların sefil, başıboş bir şekilde ötede beride dolaştıkları Konya’dan Ermeni gazetelerine yazılan mektuplardan anlaşılmış ve bu çocukların kıştan önce koruma ve kollama altına alınması için Patrikhane’nin gereken önlemin alması istenmiştir.”

Etiketler: ,
Standart

Yurttan Haberler

-Selamlık Töreni-

Selamlık töreni dün Dolmabahçe Camii şerifinde yapılmıştır. Padişah saltanat arabalarında oldukları halde Camii Şerife geldiklerinde Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa, Askeri Tören Birlik Komutanı Kurmay Albay Kazım Bey ve törende bulunmaları gereken sivil ve askeri katılımcılar tarafından karşılanmıştır. Padişah Hazretleri Cuma namazını kıldıktan sonra saraya geri dönmüşlerdir.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Ordumuz Tebriz’de

“İngiliz Oyunlarına Karşı Mecburi bir Önlem

Urumiye Gölünün İki Tarafının ve Tebriz Şehrinin Ele Geçirilmesi

Şehre Dair Kısa Coğrafi ve Tarihi bilgi

Güney Azerbaycan’da askerlerimiz tarafından ele geçirilen Tebriz şehrinin manzarası

Dünkü gazetelerde yer alan Osmanlı Resmi bildirisi İngilizlerin İran’da ilerlemeleri üzerine Kafkasya Ordumuzun kanadını korumak amacıyla birliklerimizin Urumiye Gölünün iki tarafını ve Tebriz şehrini ele geçirdiklerini bildiriyordu. Görünüyor ki hükümetimiz İran’ın kuzeyindeki bazı bölgelerine mecburen girmek zorunda kalmıştır. Gerçekten de İngilizler Rusya’nın yıkılmasından sonra İran’da Rus hakimiyetindeki yerlerde kendi egemenliğini sağlamak hatta İran üzerinden Rusya’ya yeniden girip Bolşevikleri devirmek için büyük çaba göstermişlerdir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Türkistan Bağımsızlığını İlan Etmiş

“Bal, 22 Mayıs (MA):

Ajans Mavas, Moskova’dan bildiriyor: Türkistan’dan gelen haberlere göre yerel Sovyetler Kongresi Türkistan’ı cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu yeni Cumhuriyet Rusya Birleşik Devletleri’ni oluşturan cumhuriyetlerden biri olacaktır. Yeni cumhuriyetin sınırlarını belirlemek için Moskova’dan özel bir komisyon yola çıkmış ve genel af ilan edilmiştir.”

Etiketler: , , ,
Standart

Batum, Kars, Ardahan’ın Geleceğinin Belirlenmesi

-Barış Anlaşması Gereğince Yakında Ahalinin Görüşüne Müracaat Olunacak-

93 Harbi’nde(1877) bizden savaş tazminatı karşılığı alınan Batum, Ardahan, Kars ve çevresi halklarının, her milletin kendi geleceğini kendisinin belirlemesi hususundaki özgürlüğüne dayanarak Osmanlı Devleti ile uyum içinde kendi geleceklerini belirlemek hakkını Brest Litovsk Barış Anlaşması gereğince elde ettikleri bilinmektedir… Gerek Batum’da, gerek Kars’ta, gerek Ardahan’da halk kurtarıcısı olan kahraman askerlerimize pek büyük bir özlem ve sevinçle, tarifsiz bir heyecan ve sıcaklık içinde karşıladıklarından başvurulacak halk oylamasının anavatana bu üç sancağın tamamen bağlanıp katılmasını sağlayacağından şüphemiz yoktur.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Ziraat Makineleri

“Tarım Bakanlığı tarafından Almanya’dan çok sayıda tarım makinesi satın alındığını yazmıştık. Makinelerin önemli bir bölümü düşmandan geri aldığımız vilayetlerimizde kullanılacak bir kısmı da ülkenin diğer yerlerine bu sevkiyat dahilinde yakında Eskişehir’e de birkaç makine gönderilecektir.”

Etiketler: , ,
Standart

Brest Litovsk’da Görüşmeler Başladı

“Brest Litovsk, 9 Ocak (M).

Ocak’ın sekizinci günü öğleden sonra yetklii heyetlerin başkanları arasında açış konuşmaları yapıldı. Bu konuşmalara Almanya Dışişleri Bakanı Nazırı von Kühlman, Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Kont Çernin, Talat Paşa, Bulgaristan Adliye Bakanı Popof, Rusya Dışişleri Komiseri Troçki, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Bakanı Halumoviç Visavold katılmışlardır. Görüşmelerin nasıl yapılacağı ve nasıl bir program izleneceği konuşulduktan sonra Çarşamba günü genel oturum yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra Muahharen Dörtlü İttifakın temsilcileri ile Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapılmıştır…”

 

 

 

 

 

Etiketler: , , , ,
Standart

İstanbul Limanının Büyütülmesi

-Yeni Liman Ahırkapı İle Yenikapı Arasında İnşa Edilecek-

İstanbul limanının genişletilmesi meselesi son zamanlarda yeniden canlanmıştır… Savaşın başlangıcına kadar bir türlü karara bağlanamayan bu konu en son İmar Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmıştır. Aldığımız haberlere göre bakanlık limanın Yenikapı ile Ahırkapı arasında inşasına karar vermiş ve gereken projelerin düzenlenmesi için Anadolu Demiryolları Şirketiyle 5.000 liraya anlaşmıştır… Liman 4 kilometre uzunluğunda olacak ve geniş bir alanı kapsayacaktır. Bu alanda antrepolar, rıhtımlar ve lodosa karşı bir dalgakıran yapılacaktır. Projeler tamamlandıktan sonra inşaat meselesi ayrıca ele alınacaktır.”

Etiketler: , , , , , , ,