Page 1
Standart

Veliefendi Çayırı’nda İlkbahar At Koşuları

“Padişahımızın yüce himayesinde bulunan Sipahi Ocağı tarafından her yıl düzenlenen koşulardan İlkbahar At Koşusu dün Veliefendi Çayırı’nda yapıldı…

Koşuda Bulunanlar:

Şehzade Abdülhalim Efendi ile Sadrazam Talat Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Meclis-i Mebusan Reisi Hacı Adil Bey, Almanya Elçisi, Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa…”

Etiketler: , , ,