Page 1
Standart

Resmi Tebliğ

“22 Kasım 1917 tarihli Genel Karargâh bildirisidir.

1-Sina Cephesi: Gazze ve Biri’s-Sebu’ civarında yapılan savaşlardan sonra birliklerimiz defalarca düşmana karşı koyarak her yerde kayıplar verdirmişti. Halen birliklerimiz Nehrü’l-Avcâ ve Ebulecâ vadileri gerisinde ve düşmanın karşısında Cenaniye, Beytlikyâ, Karyetü’l-Enab Safa civarında bulunuyorlar. Daha güneyde ise birliklerimiz düşman keşif kollarıyla çatışmaktadır. Gazze ve Biri’s-Sebu’ muharebelerinden sonra ilk defa olarak önceki gün yeniden bir muharebe daha meydana geldi…(Milli).”

  

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Resmi Tebliği

“Genel Karargâhtan 28 Ekim 1917 tarihli bildiri

1- Sina Cephesi: 26.10.1917’de düşmanın Gazze Cephesi’ne karşı bir taarruz niyetinde bulunduğu anlaşılması üzerine topçu ateşimizle bu taarruz başarısız kaldı. 27/10/1917’de cephenin merkezinden ilerleyen birliklerimiz Kavsü’l-basal sırtlarında düşmanın 5 süvari alayına saldırdı, düşmanı ağır zayiata uğrattı. Ayrıca düşmanın iki ayrı saldırısını da püskürttü. Düşman burada 200 ölü bıraktı. İki subay ve 10 er esir alındı ve 1 makineli tüfek ele geçirildi. Topçu ateşimiz ile bir düşman uçağı düşman hattının hemen gerisine düşürüldü…(Milli)”

Etiketler: , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“11 Temmuz 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

2-9 Temmuz tarihinde Sina Cephesi’nde kahraman pilotlarımızın yeni başarıları hakkındaki ayrıntılar aşağıdaki gibidir:

“Bizden iki keşif uçağı ve bir savaş uçağı göreve çıkmışlardı. Bunlar 3 İngiliz savaş uçağının saldırısına maruz kaldılar. Gerçekleşen hava muharebesinde bir düşman uçağı hemen hatlarımızın gerisine düşürüldü. Uçak tamamıyla kullanılamaz hale gelmiş ve pilotu da ölmüştür. Diğer iki uçak kaçmaya başlamış ama bizim savaş uçağımız tarafından yapılan takip neticesinde iki kişilik bir İngiliz uçağı hatlarımızın arkasına inmek zorunda bırakılmış ve pilotu da esir edilmiştir. Ele geçirilen uçak kullanıma uygun durumdadır.

3-7 Temmuz akşamı düşman savaş uçakları hastane olduğu açık bir şekilde bilinen Gelibolu Yarımadası’nda Yalova mevkiinde hastaneyi bombardıman etmiştir. Hastanede yatanlardan iki kişi can vermiş altı kişi de yaralanmıştır (Milli).”

Etiketler: , , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“6 Temmuz 1917 tarihiyle Genel Karargâhtan bildirilmiştir:

1- Irak Cephesi’nde: Tarafımızdan destek hatlarına yapılan baskıyı kırmak için kuvvetli bir İngiliz müfrezesi uçak desteğiyle İmam Asker civarındaki atlı birliklerimize saldırdı. Söz konusu saldırı düşmana birçok kayıplar verdirilerek püskürtüldü.  Ayrıca düşman bir miktar yük hayvanını da kaybetti.

3- Sina Cephesi: Uçaklarımız 4 Temmuz’da Portsaid istasyonuna başarılı bir bombardıman gerçekleştirdi. Aynı gün düşman atlıları Tellü’l-Ğârib’den Birü’s-Sebu’e karşı büyük ölçekte çok sayıda askerler gücümüzü tespit amacıyla saldırıya teşebbüs etmiş ise de buna katılan 3 düşman süvari Tugayı topçu ateşimiz altında kayıplar vererek geldikleri yönde geri çekilmek zorunda kaldılar. Yine aynı gün bir düşman uçağı topçu ateşiyle düşürüldü (Milli).”

Etiketler: , , , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“20 Nisan 1917 tarihi ile Genel Karargâhtan bildirilmiştir:

1-Sina Cephesi’nde 18-19 Nisan 1917 gecesi sakin geçtikten sonra dün sabah Gazze civarında ikinci bir meydan muharebesi başladı. Sabahın saat beşinde düşman şehre şiddetli bir topçu ateşi başlattı…

Öğleden sonra saat yedide merkezdeki grubumuz düşmanın üçüncü bir saldırısını daha öncekiler gibi kanlı bir biçimde püskürttü. İstisnasız bütün mevzilerimizi koruduk. Sol kanatta süvari tümenimiz başarıyla düşman süvarilerini kovup yavaş yavaş ilerleyerek düşmanın sağ kanadının ardındaki geri çekilme hareketliliğini gözlemliyordu. Akşam geç vakitte piyadelerimizin sol kanadı süvari tümenimizle ortaklaşa çekilmekte olan düşmana karşı bir saldırıya geçti. Karanlıkta bütün cephede düşmanın tümden geri çekildiği izleniyordu. Cenab-ı Hakkın lutuf ve yardımıyla II. Gazze Meydan Muharebesi de böylece zaferle taçlandı.”

Etiketler: , ,
Standart

Gazze Zaferi

“-İngiliz Ordusu’nun Gazze Civarındaki Bozgunu ve Çekilişi-

Çoktan beri Sina Cephesi’nde olması beklenilen muharebe 26 Mart’ta İngilizlerin saldırısı ile başlamış ve bütün şiddetiyle iki gün devam ettikten sonra askerlerimizin parlak zaferi ile sonuçlanmıştır…

Galiçya’da Rusların dalga dalga icra ettikleri saldırılara sarsılmak bilmez bir dirençle karşılık veren, bütün cephelerde savaşın tehlike ve sıkıntılarına tam bir kahramanlıkla karşı koyan  ordumuz, bu başarı hanesine Gazze civarında şöhret ve şerefini artıran yeni ve parlak bir zafer eklemiştir. Bundan dolayı milletimizin minnet duygularını kahramanlarımıza iletir ve kahraman ordumuz için yeni zaferler dileriz.”

Etiketler: , , ,