Page 1
Standart

Enver ve Talat Paşaların Kaçışları

Almanlar Kaçışa Aracı Oluyor

Almanya ve Avusturya Nezdinde Teşebbüslerimiz

Dün İstanbul’u pek heyecanlandıran bir haber sarstı. Bu haber eski Başbakan Talat, Harbiye Nazırı Enver(Savunma/Savaş Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Cemal paşaların kaçışlarından ibaret idi. Talat Paşa’nın isminin de kaçanların arasında olması herkesi hayrete düşürdü. Çünkü bütün hatalarına rağmen Talat Paşa hakkında muhaliflerin bir kısmında dahi saygı vardı. Eski Başbakanı yakından tanıyanlardan hiçbiri kendisinin kaçmış olmasına ihtimal vermemektedir. Eğer Talat Paşa gerçekten kaçmış ise kendisini özellikle dostlarının gözünde çok küçük düşürmüş olacaktır… İki bakana gelince bunların kaçtıkları kesindir. Firar Almanların yardımı ile olmuştur. Her ikisi İstinye’de bir Alman torbidosuna binip denize açılmışlardır…”

1. Resim sağ: Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa

2.Resim sol: Eski Harbiye Nazırı Enver Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

Talat Paşa’nın İstifasına Dair Söylentiler

“…Dolayısıyla Talat Paşa kabinesinin çekilerek yerine eski Başbakan Londra Elçisi Tevfik Paşa’nın başkanlığında eski Şeyhülislam Hayri Efendi ile İzzet, Eski Viyana elçisi Mustafa Reşit, Reşit Akif, Topçu Tümgeneral Rıza Paşalardan kurulu bir kabinenin işbaşına getirileceği hakkında dolaşan söylentiler ve bu yöndeki yayınlar yazdığımız gibi doğru değildir. Talat Paşa bazı gazetelerimizin yazdığı gibi istifa etmemiştir. Hatta yarın meclisin açılışında kabinesiyle oturuma katılacaktır…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Sarayda İftar

“Dün akşam Sadrazam Talat Paşa başkanlığındaki Bakanlar Kurulu ve Ayan(Senato) Meclis Başkanı Rıfat Beyefendi sarayda kabul edilmiş ve iftara katıldıktan sonra Padişah Hazretlerine tebriklerini iletmişler Padişahımız da hepsiyle yakından ilgilenmiş ve hediyeler vermiştir.”

 

 

Etiketler: ,
Standart

Veliefendi Çayırı’nda İlkbahar At Koşuları

“Padişahımızın yüce himayesinde bulunan Sipahi Ocağı tarafından her yıl düzenlenen koşulardan İlkbahar At Koşusu dün Veliefendi Çayırı’nda yapıldı…

Koşuda Bulunanlar:

Şehzade Abdülhalim Efendi ile Sadrazam Talat Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Meclis-i Mebusan Reisi Hacı Adil Bey, Almanya Elçisi, Kolordu Komutanı Mehmet Ali Paşa…”

Etiketler: , , ,
Standart

Brest Litovsk’da Görüşmeler Başladı

“Brest Litovsk, 9 Ocak (M).

Ocak’ın sekizinci günü öğleden sonra yetklii heyetlerin başkanları arasında açış konuşmaları yapıldı. Bu konuşmalara Almanya Dışişleri Bakanı Nazırı von Kühlman, Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Kont Çernin, Talat Paşa, Bulgaristan Adliye Bakanı Popof, Rusya Dışişleri Komiseri Troçki, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Bakanı Halumoviç Visavold katılmışlardır. Görüşmelerin nasıl yapılacağı ve nasıl bir program izleneceği konuşulduktan sonra Çarşamba günü genel oturum yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra Muahharen Dörtlü İttifakın temsilcileri ile Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapılmıştır…”

 

 

 

 

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Talat Paşa ve Alman Basını

“Berlin, 5 Şubat(B)

Berlin gazeteleri Başbakanlığın Talat Paşa’ya verilmesini, samimi dostluk hislerini de belirterek takdirle ilan ediyorlar. Tagblât Gazetesi şöyle yazmıştır:

“Talat Paşa’nın başbakanlığa atanması ile şimdiye kadar, Harbiye Nazırı(Savunma Bakanlığı) ile beraber Türk siyasetinin en etkin en kararlı üyesi olan büyük bir zat Türk Hükümeti’nin başına geçmiştir. Talat Paşa ve Enver Paşa Gençtürk Cemiyeti’nin siyasete başlamasından bu yana akıl ve basiretle, karar ve güvenle Türk siyasetinin planlayıcısı olmuşlardır. İçişleri Bakanlığı faaliyetlerinin Talat Paşa tarafından idare olunduğu süre içinde gerçekleştirilen pek çok ve önemli yenilikler ve yapılandırmalar, Türkiye ve Almanya arasındaki yeni anlaşmalara zemin oluşturmuş, Türkiye’nin Uluslararası camiada büyük devletler arasındaki yerini pekiştirmiştir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Sadaret Alayı

 

“Eski Başbakan Mehmet Said Halim Paşa’nın sağlık sorunlarından dolayı istifa etmesi üzerine padişahımızın fermanı gereği Başbakanlık görevi Talat Paşa’ya verilmiştir. Yeni Başbakanımız beraberinde Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi olduğu halde, dün saat üç buçuk civarında saraydan ayrılarak adet olduğu üzere törenle Babıbali’ye gelmiştir…”

Etiketler: , , ,