Page 1
Standart

Bayram Töreni

“Kurban Bayramı Alayı Cuma günü Beşiktaş’ta Sinanpaşa Camii şerifinde gerçekleştirilmiştir. Padişahımız ezani saatle ikide Yıldız Sarayı’ndan saltanat faytonuyla Beşiktaş’ta Sinanpaşa Camiine gelmişlerdir. İçlerinde bakanların, Senato ve temsilciler meclislerinin başkanlarının ve askeri komuta kademesi ve diğer üst düzey devlet erkânının tören kıyafetleri üzerlerinde olduğu halde karşılama töreni gerçekleştirilmiştir. Padişahın camiye geliş esnasında yirmi bir pare top atışıyla selamlama töreni yapılmıştır. Padişahımız Bayram Namazını kıldıktan sonra görkemi bir alay eşliğinde Dolmabahçe Sarayına geçmişlerdir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımız

“Berlin 30 Temmuz

Alman Orduları Başkomutanlığı, Osmanlı birliklerinin Galiçya Muharebelerine katkıları hakkında şu bildiriyi yayınlamışlardır: Osmanlı tümenleri vatanlarından uzakta, müttefiklerinin yanında bir seneden fazla bir zamandan beri teyakkuz içinde ve gözleri Rus hatlarında olduğu halde düşmanı beklemekteydiler. Bu bir sene içinde Ruslar arzu ettikleri gayeye ulaşmak, Lümberg’i ele geçirmek için şiddetli saldırılar ile Türk Cephesi’ni sarsmak üzere çok sayıda başarısız girişimlerde bulundular. Resmi bildirilerde dile getirilen Berzezani ve Narayofka isimleri Osmanlı ordularının şan ve şerefini bütün dünyaya ilan etmiştir. O kadar düşman kanı içmiş olan bu iki mevkiin isimleri başkomutanlığın son haftalar içerisinde yayınladığı bildirilerde çoğu kez yer almıştır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Osmanlı Basın Heyetinin Seyahati

“Berlin, 29 (MA).

Osmanlı Basın Heyeti şu anda Alman Ordusu’nun Batı Cephesi’nde bulunuyor. Alman gazetelerinden birinin savaş muhabiri Şoyerman heyetimizin cepheyi ziyareti hakkında şu ayrıntıları veriyor:

Osmanlı Basının temsilcileri Alman Ordusu’nun Batı Cephesini ziyaret giderken Alman Harp Basın Karargahı’na uğramış ve bu ziyaret esnasında Alman savaş haberlerinin nasıl yapıldığı hakkında samimi bir sohbet gerçekleşmiştir. Bu sohbetten sonra Osmanlı Gazetecileri Gazetdesarden’in yayın ve dizgi grubunu ve ekibini ziyaret etmişlerdir. Osmanlı Heyeti harp cephesini gezerken planda olmadığı halde etrafında şiddetli çarpışmaların gerçekleştiği bir yerde cephenin ileri mevkilerine ve Fransız Cephesi’nin pek yakınına dek götürülmüşlerdir.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Bingazi’yi Bombardıman

“Berlin, 22 (MA).

(Resmi) Mayıs’ın 30. günü bir Alman denizaltısı Kuzey Afrika sahilindeki Bingazi Müstahkem Mevziini bombardımana tutmuş ve kırk pare atış yapmıştır. Bombardımanda en fazla liman binalarıyla telsiz-telgraf istasyonu tam isabetle vurularak ateş altına alınmıştır. Bombardımandan sonra uzun süre geçtiği halde Bingazi şehrinde yangınların devam ettiği gözlemlenmiştir.”

Etiketler: , ,
Standart

Memleketimizde Şeker Fabrikaları. Şeker Fabrikaları Nerelerde, Nasıl Kurulacak?

“-Anadolu’da Pancar Tarımı ve Halka Yararı-Kendimize Yeter Derecede Şeker Üretebilecek mi?-

Memleketimizde şeker fabrikaları kurulması için, Ziraat ve Ticaret Bakanı Şeref Beyefendinin başkanlığında kurulu İktisat Üst Komisyonu’nda alınan kararlardan geçenlerde bir sayımızda bahsetmiş ve bu konuda düzenlenen kanunun Başbakanlığa sunulduğunu söylemiştik. Çok önem verdiğimiz bu konu hakkında Ziraat Genel Müdürü başarılı ve yetkin Nesip Beyefendi ile icra ettiğimiz araştırma neticesinde elde ettiğimiz yeni bilgileri aşağıda sunuyoruz.

Şeker Pancarı Yetiştirilebilecek Alanlar:

Şekerin hammaddesi olan pancar ile şeker kamışı yetişen alanlar noktasından ülkemizin Anadolu, Suriye ve el-Cezire kesimleri başlıca 40 kısma ayrılmıştır. Bunlardan 30’u pancar ekim bölgesi olup memleketimizin Anadolu bölümünü ve Doğu illerimizi içine alır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Madam Butterfly Operası

“Geliri Basın tarafından gazilerimize tütün gönderilmesi amacıyla kullanılmak üzere oynatılması kararlaştırılan Butterfly Operası’nın önceki nüshamızda yanlışlıkla dün için gündüz hanımlara izlettirileceği şeklinde yazılmıştır. Halbuki programa göre opera bugün gündüz Tepebaşı Tiyatrosu’nda hanımlara oynanacaktır.”

Etiketler: ,
Standart

Ekonomik Cihat

-Başarı Adımları-

“Osmanlı Milli İtibar Bankası hisse senedi alımları için müşteri kaydına başlanması üzerinden bir hayli zaman geçtikten sonra kayıt işlemlerinin hangi dereceye geldiğini anlamak için bir araştırma yapmak istedik. Elde ettiğimiz sonuçların beklentimizin üzerinde olmasını memnuniyetle gözlemledik. Gerçekten bankanın hisse senedi satış işlemleri fevkalede iyi bir şekilde ilgi görmekte ve elde edilen sonuç az evvel söylediğimiz gibi beklenilenin üstünde bulunmaktadır. Bu konuda net bir fikir vermek amacıyla en başta şunu söyleyelim ki yalnız İstanbul’da satılan banka hisse senetlerinin toplamı  1 milyon lirayı geçmiştir…”

Etiketler: ,
Standart

Talat Paşa ve Alman Basını

“Berlin, 5 Şubat(B)

Berlin gazeteleri Başbakanlığın Talat Paşa’ya verilmesini, samimi dostluk hislerini de belirterek takdirle ilan ediyorlar. Tagblât Gazetesi şöyle yazmıştır:

“Talat Paşa’nın başbakanlığa atanması ile şimdiye kadar, Harbiye Nazırı(Savunma Bakanlığı) ile beraber Türk siyasetinin en etkin en kararlı üyesi olan büyük bir zat Türk Hükümeti’nin başına geçmiştir. Talat Paşa ve Enver Paşa Gençtürk Cemiyeti’nin siyasete başlamasından bu yana akıl ve basiretle, karar ve güvenle Türk siyasetinin planlayıcısı olmuşlardır. İçişleri Bakanlığı faaliyetlerinin Talat Paşa tarafından idare olunduğu süre içinde gerçekleştirilen pek çok ve önemli yenilikler ve yapılandırmalar, Türkiye ve Almanya arasındaki yeni anlaşmalara zemin oluşturmuş, Türkiye’nin Uluslararası camiada büyük devletler arasındaki yerini pekiştirmiştir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Irak Cephesi’nde

“Bağdat Muhabirimizden: 21 Ocak (MA).

Güvenli bir kaynaktan alınan habere göre İngilizler taarruza başladıkları günden beri Amâre’ye 15.000’ni aşkın yaralı sevk etmiş ve bu sevkiyat hala devam etmekteymiş. Bu yaralılar arasında iki elinden yaralı bir general ile birçok subay da vardır. Buraya gelen İngiliz esirler savaşmaktan bıktıklarını bildirmekte ve savaşın devamından amacın ne olduğunu sormaktadırlar.

İran’da Rûmiye Gölünde Ruslara ait asker ve cephane taşıyan iki vapurunun battığı haber alınmıştır.”

Etiketler: , ,
Standart

Sadaret Alayı

 

“Eski Başbakan Mehmet Said Halim Paşa’nın sağlık sorunlarından dolayı istifa etmesi üzerine padişahımızın fermanı gereği Başbakanlık görevi Talat Paşa’ya verilmiştir. Yeni Başbakanımız beraberinde Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi olduğu halde, dün saat üç buçuk civarında saraydan ayrılarak adet olduğu üzere törenle Babıbali’ye gelmiştir…”

Etiketler: , , ,