Kafkas Cephesi’nde

Şiddetli soğuk ve kar fırtınalarına rağmen üç gün zarfında merkezde cereyan eden mevzi muharebelerinde düşmana beş binden fazla telefat verdirilmiş ve altmış esir alınmıştır.

Comments are closed.