Page 1
Standart

Tevfik Paşa Kabinesinin Kurulması-Hattı Hunmayun ve Sadaret Alayı

-Yeni Bakanlar Kurulu-

Başbakan Tevfik Paşa’nın kabinesini oluşturmak üzere yürüttüğü görüşmeler önceki akşam sonlanmış ve Tevfik Paşa dün kabine üyelerinin isimlerini padişahımıza takdim etmiştir.  Padişahımız da Tevfik Paşa’nın bu görevi yapmasını uygun gördüğü gibi Şeyhülislâmlık görevini Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye üyelerinden Haydarizâde İbrahim Efendi’ye vermiştir. Bu suretle kabine kesin olarak şu şekilde oluşmuştur:

Başbakan: Tevfik Paşa

Şeyhülislâm: Haydarzade İbrahim Efendi

Dışişleri Bakanı: Mustafa Reşit Paşa

İçişleri Bakanı: Mustafa Arif Bey

Savaş Bakanı: Mareşal Abdullah Paşa

Denizcilik Bakanı: Orgeneral Rıza Paşa

Danıştay Başkanı: Damat Şerif Paşa

Maliye Bakanı: Abdurrahman Efendi

… Ticaret ve Ziraat Bakanı: Kostaki Vayani Efendi

… Posta Telgraf Bakanı(Ulaştırma): Oskan Efendi”

“1.Resim üst: Sadrazam Tevfik Paşa ve Şeyhülislam İbrahim Efendi Hazretleri Babıali’ye gelirken

2.Sağ: 1- Abdullah Paşa 2-Mustafa Arif Bey 3-Salih Paşa

3.Sol: 1-Abdurrahman Bey 2- Mustafa Reşit Paşa 3- Oskan Efendi

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Talat Paşa’nın İstifasına Dair Söylentiler

“…Dolayısıyla Talat Paşa kabinesinin çekilerek yerine eski Başbakan Londra Elçisi Tevfik Paşa’nın başkanlığında eski Şeyhülislam Hayri Efendi ile İzzet, Eski Viyana elçisi Mustafa Reşit, Reşit Akif, Topçu Tümgeneral Rıza Paşalardan kurulu bir kabinenin işbaşına getirileceği hakkında dolaşan söylentiler ve bu yöndeki yayınlar yazdığımız gibi doğru değildir. Talat Paşa bazı gazetelerimizin yazdığı gibi istifa etmemiştir. Hatta yarın meclisin açılışında kabinesiyle oturuma katılacaktır…”

Etiketler: , , , , ,