Page 1
Standart

Kutsal Emanetlerin Kayıt Defterleriyle Karşılaştırılması ve İncelenmesi

“Ravza-ı Mutahhara’da korunmakta iken birkaç zaman önce İstanbul’a getirilen ve koruma amaçlı geçici olarak hazine emanetine bırakılmış olan kutsal emanetlerin kayıt defterleriyle birebir karşılaştırılması mücevher işlemeli değerli emanetlerin bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla Vakıflar Bakanı beyefendinin başkanlığında eski Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Mabeyn İkinci Katibi Said, Şeyhülharem-i Nebevi Hafız İbrahim, Vakıflar Bakanlığı Müsteşarı Münir, Saray Hazine Emini Hafız Refik, Harem-i Şerif Müdürü Mazhar ve Vakıflar Bakanlığı memurlarından Müfit ile Murteza beylerden oluşan bir komisyon kurulması ayrıca söz konusu emanetlerin korundukları sandıkların açılması esnasında Baş Mabeyinci Lütfi Simavi ve Hazine-i Hassa Genel Müdürü Refik Bey efendilerin hazır bulunmaları hakkında emir buyurulan fermanın gereğince Perşembe günü söz konusu komisyon Topkapı Sarayı’nda toplanarak mücevher işlemeli emanetler hakkında inceleme ve kontrol yapmıştır.”

Etiketler: , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“Önceki padişahımız Sultan II. Abdülhamid Han’ın dün yani pazar günü ahirete göç etmiş olmaları sebebiyle bu sabah Beylerbeyi Sarayı’ndan cenazesi alınarak Topkapı Sarayı’na nakledilip cenaze namazı kılındıktan sonra saat dokuz sularında büyük bir tören eşliğinde, vasiyeti gereği dedeleri Sultan II. Mahmud Han’ın türbesine defnedilecektir. Sözünü ettiğimiz törene veliaht hazretleri, şehzadeler, Padişahımızın vekili, Mısır Hidivi, Şeyhülislam, Hükümet kabinesi, eski başbakanlar ve Şeyhülislamlar, senato ve meclis başkanları katılacaklardır.”

 

Etiketler: , , ,
Standart

Geçmişi İhya – Topkapı Sarayı’nda

“…Topkapı Sarayı’nın en büyük işlevi bize tarihi eserlerimizin ortaya konuldukları zamandaki gibi canlı ve doğal bir şekilde sunmasında, o zamanların hayat tarzı hakkında bir fikir vermesinde ve bize eski zamanların havasını yaşatmasındadır… Ümit ederiz ki, Topkapı Sarayı’ndaki eski dairelerin özgün bir şekilde korunması, geçmişi yaşatma girişim ve çabalarına güzel bir başlangıç olacaktır…”

Etiketler: