Ermeni Çetelerinin Vahşetleri

“Kafkas Cephesi’ndeki Rus Orduları Başkomutanlığı ile varılan ateşkesten sonra Rus-Kafkas Ordularının işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlamalarından istifade ederek gerek yerli Ermenilerin gerekse Rus Ordusu ile gelmiş olan Ermeni askerlerin bulundukları yerlerdeki Müslümanlara vahşi saldırılarda bulundukları herkesin malumudur. En son Ermeniler tarafından işlenen bu cinayetlere dair ayrıntılı bilgiler alınmıştır ki tüyler ürpertecek niteliktedir… 19 Aralık’ta Rus üniformalı Ermeniler Karadeniz sahilinde Kol kasabasından elliyi aşkın kadın ve erkeği Trabzon tarafına götürmüşler ve daha sonra bunlardan bir kısmının cesetleri Kol deresinde görülmüştür…”

Comments are closed.